Turvaline turismiteenus

COVID-19 leviku piiramiseks sõlmitud hea tahte kokkuleppega liitunud ettevõtted kinnitavad:

 

 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui töötajatega;

 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

 • osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

 

NB! Haigussümptomite tekkimisel vahetult enne reisi palume esimesel võimalusel võtta ühendust administraariga telefoni teel: 4345188. Püüame olla paindlikud, et saaksite vajadusel reisikuupäevi muuta või broneeringu tühistada. Kui sümptomid tekivad Külalistemajas viibimisel, saame telefoni teel anda edasised juhised, kuidas hoida teisi kliente ja maja töötajaid.

 

 

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

 

 • The visitor’s code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients;

 • all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;

 • the indoor ventilation system is working properly;

 • there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;

 • frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;

 • employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;

 • the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;

 • people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;

 • people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;

 • the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia

With positive Covid-19 test or symptoms of Covid-19 developing before your trip please contact the reception (+3724345188 or info@aasakylalistemaja.ee) in order to change/cancel your reservation. If symptoms develop during your stay please contact the reception in order to recieve further information on how to keep others safe.